‘Oplosbare problemen’

LogoNuenenDe trainer onderkent de communicatieproblematiek en is bereid daaraan te werken. Veranderingen roepen in de regel weerstanden op. En het spelsysteem (niet meer met drie verdedigers) is inmiddels al aangepast. “Dus ik zeg niet dat er niks aan de hand was, maar dit hele verhaal is wel ontzettend opgeklopt en eenzijdig belicht. Want we praten over oplosbare problemen”, reageert Gerton van Leenders op het besluit van de leiding van Nuenen om de samenwerking met coach Willy Scheepers te continueren.

Het bestuurslid technische zaken van de hoofdklasser, nog maar relatief kort in functie, spreekt niettemin van ‘enerverende weken.’ De RKSV is namelijk een voetbalclub en geen praathuis. En op dat laatste leek het de laatste tijd verdacht veel. Een kloof tussen trainer en spelers, inclusief verdachtmakingen, verwijten en wat dies meer zij. Toch zal veelvuldig – en constructief – praten zeker de komende periode de rode draad  vormen binnen de selectie. “We gaan de dialoog intensief voeren. De communicatie en vooral de manier waarop kwam vanuit de spelersgroep als speerpunt naar voren in de evaluatie omtrent de ontstane situatie. Scheepers onderkende de kritiek en samen gaan we daar gericht aan werken.” Zonder de spelers die intussen bedankt hebben voor het eerste elftal. “Dat is hun beslissing. Mensen hebben in de regel moeite met verandering. Dan vat ik het denk ik bondig samen.”

Omzichtig

Van Leenders verwacht nu dat de rust binnen de vereniging en de selectie wederkeert. Hoewel hij zegt te willen waken voor puur ranglijstdenken, weet ook Van Leenders dat zeker gezien de omstandigheden de resultaten nog meer dan gangbaar voor een belangrijk deel bepalend zullen zijn voor de toekomst van Scheepers bij Nuenen. “Dat zijn niet mijn woorden. Zondag naar Blauw Geel’38. Daar moeten we ons nu op concentreren”, formuleert hij omzichtig. “In weer een nieuwe episode in dit verhaal hebben we geen trek. Er zijn al genoeg dingen gezegd en geschreven die niet waar zijn of achterhaald. Welke? Het heeft geen zin zaken op te rakelen. Met de technische staf en de spelersgroep hebben wij als leiding donderdagavond afgesproken dat we samen doorgaan en de knelpunten te lijf gaan. Dat spelers ja zeggen en nee doen? Dat kan altijd, dat zal de toekomst uitwijzen. Vooralsnog ga ik daar niet vanuit. We gaan weer voetballen. Als collectief. En als het goed is met plezier.”

Be Sociable, Share!