Sluitingsdatum overschrijvingen

Vrijdag 1 maart is de sluitingsdatum voor tussentijdse overschrijvingen in het veld- en zaalvoetbal in het seizoen 2012-2013. Zoals opgenomen in artikel 7, lid 5 van het reglement overschrijvingsbepalingen amateurvoetbal kan tussentijds overschrijving worden aangevraagd tot en met de eerste vrijdag van de maand maart. Verzoeken om overschrijving, die het districtskantoor na vrijdag 1 maart 2013  bereiken, zullen bij akkoordbevinding allemaal worden verleend per 1 augustus 2013. Dit geldt voor categorie A en B. Uitzonderingen daarop zijn niet mogelijk. De pupillen, categorie B, vallen niet onder deze regeling.

Be Sociable, Share!