Procedure overschrijving

Elk seizoen schrijven diverse amateurspelers zich over vanuit het buitenland naar Nederland en vice versa. Voor veel clubs is het regelen van een internationale overschrijving helemaal nieuw. Daarom hieronder een weergave van de belangrijkste zaken:

 • Een speler die voorheen in het buitenland heeft gespeeld en in Nederland wil gaan spelen, heeft internationale overschrijving nodig om te mogen spelen in Nederland.
 • Internationale overschrijving kan aangevraagd worden in de volgende periodes:
  Zomer: dag na laatste competitiewedstrijd t/m 31 augustus
  Winter: van 1 t/m 31 januari
  Verzoeken die na deze datum binnenkomen, worden (behoudens de mogelijkheid tot dispensatie, zie Bewaarnummer hoofdstuk 4.3.1.) niet meer in behandeling genomen.
 • Indien voor een verzoek tot dispensatie van een speler voor een nationale overschrijving geen toestemming is verleend, zal ook een internationale overschrijving van de betrokken speler naar de Nederlandse vereniging via een buitenlandse club in hetzelfde seizoen worden geweigerd.

Procedure voor een internationale overschrijving naar Nederland toe

 • De speler meldt zich af in het buitenland (procedure is per land/club verschillend, dus wel goed om hier naar te informeren).
 • Vervolgens meldt de speler zich aan bij de Nederlandse vereniging en vult samen met de nieuwe vereniging een overschrijvingsformulier in. De verklaring van de te verlaten vereniging kan hierbij achterwege blijven.
 • Het compleet ingevulde en ondertekende formulier samen met een kopie van het legitimatiebewijs van de speler insturen naar het secretariaat amateurvoetbal (postbus 515, 3700 AM in Zeist).
 • De KNVB vraagt de speler vervolgens vrij bij de buitenlandse bond.
 • Bij ontvangst van het internationale transfercertificaat (ITC) op naam van de speler, stuurt de KNVB hierover een brief naar de nieuwe vereniging, de speler en het districtskantoor.
 • In deze brief (die we ook per mail versturen) staat aangegeven welke acties de vereniging nog op moet pakken om de speler speelgerechtigd te krijgen. Het gaat hier onder andere om het aanmelden van de speler in de Sportlink Club applicatie, zodat de spelerspas aangevraagd wordt.
 • Zonder schriftelijke toestemming van de KNVB mag een speler vanuit het buitenland niet spelen!

Minderjarige spelers

Met ingang van 1 oktober 2009 is voor overschrijvingen van minderjarige spelers (spelers ouder dan 12 en jonger dan 18 jaar) een nieuwe regeling van de FIFA in werking getreden. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor de werkwijze aangaande deze overschrijvingen. Voor iedere internationale overschrijving van een minderjarige speler moet eerst toestemming worden verkregen van de FIFA.

Ook in geval van een eerste registratie van een minderjarige speler, die niet de nationaliteit bezit van het land waar hij voor de eerste keer geregistreerd wenst te worden, maar daar al wel minimaal vijf jaar woont, dient vooraf toestemming aan de FIFA te worden gevraagd. Dit dient ook binnen de betreffende overschrijvingstermijnen te gebeuren.

Teneinde toestemming van de FIFA voor een overschrijving van een minderjarige speler te verkrijgen, moet de speler in ieder geval voldoen aan één van de uitzonderingsmogelijkheden, te weten:

 • De speler verhuist mee met ouders om redenen niet gerelateerd aan het voetbal.
 • Het betreft een overschrijving vanuit een land binnen de EU/EER.
  In dat geval geldt als minimumleeftijd 16 jaar. De club waarnaar de speler overschrijving aanvraagt, dient dan wel aan de voorwaarden van artikel 19, lid 2 van de FIFA Regulations for the Status and Transfer for Players te voldoen.
 • De speler is woonachtig in de grensstreek.
  Het verbod van overschrijving geldt namelijk niet wanneer de speler niet meer dan 50 km van de grens woont en de club waar hij wil gaan spelen niet verder dan 50 km van de grens is gevestigd.

Bovengenoemde uitzonderingsmogelijkheden dienen aan de hand van het reguliere overschrijvingsformulier en een aantal (bewijs)documenten, opgesteld in één van de officiële FIFA talen (bij voorkeur in het Engels), verstrekt te worden aan de KNVB. In het Bewaarnummer, hoofdstuk 4.3.2. staat aangegeven welke (bewijs)documenten benodigd zijn voor een internationale overschrijving van een minderjarige speler.

De behandeling van een dergelijke zaak door de FIFA, die moet zijn afgerond voor het mogelijke verzoek om overschrijving kan worden ingediend, zal ongeveer 4 weken duren maar een periode van 6 weken is ook denkbaar. Lever daarom stukken tijdig in!
Procedure internationale overschrijving naar het buitenland

 • De speler meldt zich aan bij de nieuwe buitenlandse vereniging via de daartoe bestemde formulieren van de buitenlandse bond.
 • De nieuwe vereniging meldt de speler vervolgens aan bij de buitenlandse voetbalbond met de melding dat het om een internationale overschrijving gaat.
 • De buitenlandse bond zal de KNVB vervolgens een verzoek sturen om vrijgave.
 • De KNVB informeert dan bij de Nederlandse vereniging of er bezwaren bestaan tegen de overschrijving, vraagt hierbij de spelerspas op en de Nederlandse vereniging wordt vriendelijk gevraagd om de speler af te melden in de Sportlink Club applicatie.
 • Bij goedkeuring en ontvangst van de spelerspas wordt een internationaal transfercertificaat gemaakt en gefaxt/gemaild naar de buitenlandse bond.

Om niet voor onverwachte verrassingen te komen, wordt aangeraden om ook contact te leggen met de buitenlandse bond om na te gaan welke regels zij nog meer hanteren bij een internationale overschrijving. Denk hierbij aan aanvullende voorwaarden, andere deadlines, etc.
Wijziging FIFA reglement

Een wijziging in de regeling van de FIFA (per januari 2013) is dat een voetbalbond een speler na 15 dagen bij geen reactie voorlopig speelgerechtigd mag verklaren. Dit stond eerder op 30 dagen. Het is daarom aan te raden om bij verzoeken van de KNVB tijdig te reageren met name wanneer een speler nog niet aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Andersom geldt dit uiteraard ook: Reageert de buitenlandse bond niet binnen 15 dagen op een verzoek van de KNVB, dan mag de KNVB de betreffende speler ook voorlopig speelgerechtigd verklaren.

Bron KNVB

Be Sociable, Share!