Altena luidt noodklok

Zoals aangekondigd heeft het bestuur dinsdagavond een inloopspreekuur gehouden voor geïnteresseerden i.v.m. de komende vacatures binnen het bestuur. Hoewel het bestuur de verwachting had dat zich toch een aantal mensen zouden melden moest om 21.00 uur worden geconstateerd dat er geen belangstellenden waren geweest.  Voor het bestuur was dit een zeer teleurstellende ervaring mede omdat veel leden in de wandelgangen een visie hebben over hoe de club moet worden geleid en welke verbeteringen aangebracht zouden kunnen worden.

Vv Altena is een goed functionerende  en gezonde vereniging waar de laatste jaren veel is gedaan om beleidsmatig en volgens bepaalde structuren te gaan werken. Het is een uitstekende vereniging met actieve commissies die inhoudelijk bezig zijn en met een schitterend sportpark. Ook zetten velen zich in om de senioren, junioren en pupillen in de gelegenheid te stellen hun sport op een sportieve manier te beleven. Daarnaast willen wij de komende jaren toe naar een nog meer ontwikkelingsgerichte wijze van werken. Hiervoor is echter wel nodig dat mensen de bereidheid hebben om zich ook in bestuurlijke zin in te zetten voor onze club.

Helder moet zijn dat als de huidige situatie niet wijzigt de vereniging in zwaar weer terecht dreigt te komen. De werkdruk voor de bestuursleden die na dit seizoen over blijven zal echt te groot zijn om de vereniging op een verantwoorde wijze te leiden. Met u zijn wij allen verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze vereniging.

Opnieuw doe ik een dringend beroep op u om zich aan te melden voor een functie binnen het bestuur. Laten wij er in ieder geval voor zorgen dat een aantal functies op korte termijn ingevuld kunnen worden.

Bent u administratief onderlegd informeer dan naar de functie van bestuurslid secretariële zaken. Wilt u bestuurlijk actief zijn, maar geen voorzitter, informeer dan naar de functie van bestuurslid algemene zaken. Als het u aantrekt om verantwoordelijkheid te dragen en om samen met de overige bestuursleden de club te leiden informeer dan naar de functie van voorzitter.

Laat ons deze winter niet langer in de kou staan maar neem contact met ons op.

 

Be Sociable, Share!