Op het verkeerde been

20-06-2011 Column: Op het verkeerde been gezet met het registratiesysteem gele kaarten en de nacompetitie

Voor de laatste, maar dan ook wat mij betreft, voor de allerlaatste keer een artikel over het registratiesysteem gele kaarten en de nacompetitie. Op 7 juni schreef ik er een column over. Maar had men mij goed voorgelicht, dan had deze column er geheel anders uitgezien. In het hoofdstuk “Laatste competitiewedstrijd” heb ik twee voorbeelden aangehaald, die vele reacties hebben losgemaakt. Ik heb alleen maar reacties gehad, die het met me eens waren. Nog even in herinnering.

LAATSTE COMPETITIEWEDSTRIJD
Niets nieuws onder zon en elk jaar hetzelfde liedje. Zolang het registratiesysteem gele kaarten niet verandert en de in de competitie opgelopen gele kaarten doortellen in de nacompetitie zal dit tot scheve verhoudingen blijven leiden. In de laatste wedstrijden van de competitie zullen ploegen, die de nacompetitie ingaan spelers die op scherp staan niet meer opstellen. Begrijpelijk, maar uit sportief oogpunt ongewenst.

Twee voorbeelden, die tot nadenken stemmen. Topklasser Hoek, reeds gedegradeerd, meldt in het verslag van de laatste competitiewedstrijd tegen ARC. Met het oog op de bekerfinale tegen UNA volgende week werden enkele spelers gespaard. Het waren er in totaal vijf. Er konden in de zaterdagtopklasse nog vier clubs rechtstreeks degraderen en/of nacompetitie spelen. ARC won met 3-1 en blijft in de topklasse. WKE, periodekampioen in de Hoofdklasse C op zondag speelde de laatste competitiewedstrijd tegen Sneek Wit Zwart. Uit het verslag op de WKE-website: Trainer Joseph Oosting liet zeven spelers, die op scherp stonden in deze laatste wedstrijd aan de kant. Dat was iets teveel van het goede, want Sneek Wit Zwart won met maar liefst 5-1.

Vanuit Zeist en vanuit een district  ontving ik onderstaande reacties. Ook kreeg ik de rapportage in handen van de algemene vergadering van 27 mei te Zeist. Ik schreef mijn column op 7 juni, waarbij ik dus niet op de hoogte was van de besluitvorming

Reactie KNVB-Zeist inzake mijn column: “Gele kaarten, een blijvende bron van ergernis”

Geachte heer Van der Vlist,

Dank voor uw email met column. Mijn verontschuldigingen dat u geen reactie hebt ontvangen van de door u geadresseerde KNVB functionaris in Zeist.

In de bijlage treft u het agendapunt waarover door het gehele land in alle districten met de verenigingen gesproken is. Mijns inziens sluit dit agendapunt aan bij de door u beschreven wens. In ons district West I hebben de verenigingen er in de drie regiovergaderingen over gedebatteerd. De uitkomsten zijn meegegeven aan de regioafgevaardigden die het bespraken in de districtsvergadering van 19 juni jl. De verenigingen uit ons district bleken uiteindelijk tegen het voorstel tot aanpassing. Vervolgens is op landelijk niveau over dit thema gesproken en wat bleek was dat ook de andere districten niet instemden. Ik hoop u met het toesturen van deze informatie van dienst te zijn geweest.

(Vanuit een KNVB-district) Geachte heer van der Vlist,
Uiteraard weet ik niet wie uw gesprekspartner in Zeist is geweest omtrent het onderwerp gele kaarten in de na-competitie. Ik weet ook niet welke Zeister collega niet de moeite heeft genomen u te antwoorden voor uw bijdrage in het meedenken over het gestelde item. Ik wil de moeite zeker wel nemen. Vooraf dank voor uw bijdrage met de bedoeling zaken aan te passen die het voetbal ten goede komen. Er is veel te zeggen voor uw standpunt. Het bestuur amateurvoetbal heeft op voorspraak van een districtsvergadering het onderwerp in de voorjaarsagenda amateurvoetbal op de agenda gezet. Dit voorstel kwam erop neer, dat de doortelling van gele kaarten stop gezet zou worden in de na-competities. Een dergelijk voorstel wordt eerst besproken in de regio vergaderingen (waar de meeste besturen van verenigingen het laten afweten) en daarna in de districtsvergadering. Praktisch unaniem werd het voorstel van tafel geveegd en er werd in alle drie de regiovergaderingen alsmede in de districtsvergadering niet eens over gediscussieerd. Met andere woorden men koos unaniem voor het aanhouden van het huidige systeem.Tijdens de vergadering amateurvoetbal, waar de landelijk afgevaardigden van alle zes de districten bij elkaar komen, was hetzelfde stemgedrag.

Waar heeft nu de kans gelegen om e.e.a te wijzigen? Inderdaad bij de verenigingen en haar bestuurders , maar deze waren dus van mening dat alles moest blijven zoals het was. Vertrouwende u voldoende te hebben geantwoord, verblijf ik,

Beste Hans

Met aandacht heb ik jouw artikel over de rode en gele kaarten in de nacompetitie gelezen. Over deze materie is in de algemene vergadering van de KNVB van 27 mei j.l. een voorstel ingediend door West 2 om een aparte staffel te maken voor de nacompetitie. Helaas waren wij het enige district (West 2), maar de overige 5 districten waren tegen evenals het bestuur amateurvoetbal.

Wellicht dat jouw artikel de rest van het land wakker maakt om alsnog een hernieuwd voorstel in te dienen.

Bijgaand zendt ik je de districtsrapportage met daarbij in het rood de adviezen van het bestuur AV. Op blz. 13 kan je lezen hoe de rest van het land en het bestuur AV over de materie dacht.

Standpunten BAV op rapportage
districtsvergaderingen voorjaar 2011
Registratiesysteem gele kaarten in nacompetitie

Is het voorstel van West II conform advies van het bestuur amateurvoetbal afgewezen? Zijn er opmerkingen gemaakt die moeten worden meegenomen?

Noord: Conform advies afgewezen; geen opmerkingen
Oost: Conform advies afgewezen; geen opmerkingen
West 1: Conform advies afgewezen; geen opmerkingen
West II: Niet ingestemd met advies De vergadering ondersteunt het voorstel zoals dit is ingediend in november 2010 nog volledig.
Zuid 1: Conform advies afgewezen; geen opmerkingen
Zuid II: Conform advies afgewezen; geen opmerkingen

Waar heeft de kans gelegen om een en ander te wijzigen. Juist bij de verenigingen. Dus geen “huilverhalen” meer op de diverse websites en in de commentaren van trainers en bestuurders. In de regio- en districtsvergaderingen heeft men de kans gehad en laten lopen.

Zo aan het begin van de competitie is het toch de ver van mijn bed show. Ik hoop nog steeds van harte, dat de ogen van de bestuurders (trouwens ook van het Bestuur Amateurvoetbal) nu eens opengaan om zo een sportief slot van de competitie inclusief de na-competitie te bewerkstelligen.

Gele kaarten op 0 en zo de nacompetitie in. Twee gele kaarten: 1 wedstrijd uitgesloten. Het zou een zegen zijn voor het amateurvoetbal. Heb ik de hoop opgegeven: Ja, maar wie weet maak deze column nog iets los.

Aan een bewogen seizoen in de Topklassen en met name in de Topklasse op zondag, door het terugtrekken in een vroeg stadium van Dijkse Boys en het faillissement van RBC is een einde gekomen.

Fijne vakantie toegewenst
Hans van der Vlist. (topklasse nieuws website www.afc-amsterdam.nl )

Voor reacties houd ik me aanbevolen: hans45@ziggo.nl

Be Sociable, Share!