Hollandsoccerways

‘Wij maken alle coachbare spelers en speelsters beter..’

Wanneer ik in de werkruimte van Jef Vels kom, treedt de voetbalsfeer je tegemoet. Foto’s van de clubs die Jef heeft getraind, laptops die op voetbalsites geopend zijn. En een fax.

“Die heb ik nog wel eens nodig als ik een Oostblokland moet bereiken”, grapt Jef

Jef Vels, een voetbalman in hart en nieren, vanaf zijn veertiende al bezig met zijn carrière.

Opleiding in de sport, docent sport & bewegen, voetbaltrainer en zoals hij zelf beweert pas later trainer/coach. Na 12 jaar docent opleiding bij de NKS / KNVB en later regiocoach en docent opleidingen bij KNVB geweest te zijn, zullen de wegen van KNVB en Jef scheiden. Vanaf 31 juni zal hij geen deel meer uitmaken van de afdeling VTZ van KNVB Zuid 2.

“Het is een leerzame periode geweest, in meerdere opzichten”, stelt Vels. “Ik heb kennis kunnen maken met de KNVB visie en de implementatie daarvan. Mijn kennis van de DFB visie, (ik heb immers ook de A-licentie van de Duitse voetbalbond) en mijn ervaringen als speler en trainer in het buitenland, hebben mij geen windeieren gelegd.”

De KNVB is een op zichzelf staand instituut, hoe paste jij daarin?

“Dat was in het begin niet eenvoudig. De structuur bij de KNVB is gericht op centraal uitvaardigen en op districtsniveau implementeren. Een eigen mening hebben is okay, maar wel de KNVB visie uitdragen. En zo hoort dat ook.”

Proef ik uit jouw reactie dat jij het er niet altijd mee eens was?

“Dat niet, de KNVB visie is een goede visie, de spelcultuur, de opleidingen. Eén van de beste in de wereld, maar er leiden meer wegen naar Rome. Ik had en heb een eigen visie, die draag ik ook uit, maar altijd binnen het raamwerk van de KNVB visie.”

Wat is kenmerkend aan jouw visie met betrekking tot opleiden ?

“Als je aan de basis werkt in het voetballandschap en in mijn geval als KNVB regiocoach, dan kom je facetten van het vak tegen die je eerst dient te tackelen om überhaupt tot het beïnvloeden van trainers en spelers te komen. Je hebt bijvoorbeeld een afspraak gemaakt met de jeugdvoorzitter van club X en op afgesproken tijd blijkt de accommodatie nog gesloten. Dan bel je deze voorzitter, die laconiek reageert ‘ja, maar de training is pas over een half uur’. Vervolgens komen er uiteindelijk 9 spelers van de afgesproken 16 en 3 trainers opdagen om beïnvloed te worden.”

Proef ik hier enige frustratie?

“Geen frustratie, wel spijt. Veel clubs zijn zich niet bewust dat het heel anders kan en zeker moet. Bij veel clubs staat plezier centraal en zeker niet het ‘beter maken’ van de spelers en speelsters. Dat is jammer want het gat tussen junioren en selectie senioren wordt groter en groter. Met als gevolg dat clubs ‘met ambitie’ gaan shoppen om de gunsten van spelers. Om dan tot de conclusie te komen dat het met de jeugd steeds minder wordt.”

Heb jij het gevoel dat jij een positieve bijdrage aan voetbal heb kunnen geven de afgelopen jaren?

“Zonder twijfel durf ik daar volmondig met ja op te antwoorden. De ontwikkeling van spelers en speelsters die ik heb mogen trainen en coachen, is zonder meer groot te noemen. De wijze waarop ik trainers bezig zie die bij mij zijn opgeleid, geeft mij vertrouwen in de toekomst. De ontwikkeling van mijn collega’s, met wie ik intensief samenwerk in mijn regio, is van dien aard, dat ik durf te stelen dat er bij ons op ‘juiste wijze wordt gescout’. Dat er op meer dan verantwoorde wijze met het opleiden van ‘talentvollere spelers en speelsters’ wordt omgegaan. De resultaten zijn meetbaar in de vorm van diverse kampioenschappen. Maar ook, zeker zo belangrijk is, de persoonlijke ontwikkeling van trainers, spelers en speelsters.”

Wij horen ook kritische geluiden over jouw werkwijze, kan dat kloppen?

“Ongetwijfeld. Ik ben sinds 1982 docent L.O. en ben heel snel tot de conclusie gekomen dat je als docent/trainer structuur, duidelijkheid en een veilige omgeving moet bieden. Maar ik bepaal wat die structuur is en dus niet ouders, leerlingen of spelers en speelsters. Wat ik kan bieden is heel veel kennis, ervaring en een veilig pedagogisch klimaat.”

Een nieuwe stap in je leven…Holland Soccerways?

“Met alle kennis en ervaringen opgedaan de afgelopen 30 jaar ga ik met een aantal collega’s, die allen mijn inzichten huldigen, per 1 juli 2011 starten met Holland Soccerways. Deze club gaat de visie uitdragen die mijn collega’s en ik de afgelopen 10 jaar hebben voorgestaan, echter met meer verdieping. Verdieping in het beter maken van spelers/speelsters en hun begeleiding.”

Is meisjesvoetbal een speerpunt?

“Speerpunt is een groot woord, we hebben inderdaad als eerste activiteit in augustus een 3-daagse meisjesvoetbal-activiteit. Meisjesvoetbal is booming, meisjes willen serieus genomen worden, meisjes willen vooral beter worden en die facetten kan ik hen aanbieden.”

Is het niet een beetje een sneer naar de KNVB?

“Sneer zeker niet, de KNVB heeft zeker na het succes van Vera Pauw met haar meiden  stappen gemaakt in het vrouwenvoetbal. Jammer dat men niet altijd de juiste keuzes heeft gemaakt maar daar leren we met z’n allen van. Ik vrees dat de Eredivisie afgeroomd gaat worden en de totale ontwikkeling mogelijk stagneert. En dat zou jammer zijn.”

De KNVB gaat de strijd aan met organisatie zoals Holland Soccerways, commerciële organisaties dus.

“In mijn geval is er (nog) geen sprake van commercialiteit, eerder grote passie.

Misschien bedoel je ‘niet KNVB gerelateerde’ activiteiten? De KNVB realiseert zich terdege dat  in ons voetballandschap ruimte kan en moet zijn voor dergelijke initiatieven. Ik denk meer in kansen en in samenwerken.”

Tot slot, wat wil je nog kwijt?

“Het was een leerzame periode bij de KNVB, ik heb enorm veel opgestoken en zal de opgedane kennis op een juiste wijze  vertalen naar mijn nieuwe werkzaamheden. Ik ben de KNVB dus dankbaar! Ik hoop dat de samenwerking met de clubs, trainers/leiders en spelers/speelsters evenzo prettig zal verlopen als gedurende de afgelopen jaren.”

Voor meer info: http://www.hollandsoccerways.nl/

Be Sociable, Share!